Há miệng

…mắc quai. Tui sẽ nhè ra những cái “quai” đó, mỗi khi bị mắc. Mở đầu chương trình, mời các bạn bật lại 

Ánh đèn:

Anh thấy hàm ơn khi mùi mặn khắm của rong biển đen xanh đang thối rữa trên vách đá xộc vào mũi, át đi mùi tử thi. Con còng tím bé xíu chui ra từ gờ đá, rụt rè loay hoay bò trên xác một con cá nóc. Con cá đã chết nhưng phồng to, xù gai, những chiếc gai nhỏ bắt đầu đâm ngược từ bụng vào miệng cá. Tom rùng mình, rồi bắt đầu lê bước lên dốc mòn.

[He was grateful for the salty stink of the green-black seaweed rotting on the rocks, which washed the smell of death from his nostrils. A tiny purple sand crab ventured out from under a ledge, sidled busily over to a dead blowfish, swollen and spiky even in death, and began to pincer little pieces from the belly into its own mouth. Tom shivered, and started the steep trek up the path]

….đáng ra phải dịch là:

Anh thấy hàm ơn khi mùi mặn khắm của rong biển đen xanh đang thối rữa trên vách đá xộc vào mũi, át đi mùi tử thi. Con còng tím bé xíu chui ra từ gờ đá, rụt rè loay hoay bò trên xác một con cá nóc, đến khi chết vẫn còn phồng to và xù gai, con còng bắt đầu moi móc bụng cá đưa vào miệng. Tom rùng mình, rồi bắt đầu lê bước lên dốc mòn.

Hãy gởi tui vài dòng nếu bạn phát hiện cua cá lỗn lận khi đọc sách tui dịch. Tui xin cảm ơn (và hậu ta bằng sách biếu, nếu còn). Đương nhiên, nếu bạn không phiền tui cũng xin nêu ra trên đây để bà con cùng biết.

THIS POST IN ENGLISH