Tui đã dịch

I. Sách từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt:

Miền Non Cao Xứ Bồ Đào – Yann Martel (có trích đoạn)

Harry Potter Và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa – đồng tác giả: JK Rowling, Jack Thorne và John Tiffany (có kể chuyện đi coi kịch và có trích đoạn)

Đồng Hồ Xương – David Mitchell (có trích đoạn)

Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương – ML Stedman (có trích đoạn)

Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn – EH Gombrich (có trích đoạn tiếng Việt)

Bộ Cormoran Strike của Robert Galbraith:

  1. Con Chim Khát Tổ (có trích đoạn)
  2. Con Tằm  (có trích đoạn)
  3. Nghiệp Ác  (có trích đoạn)

II. Các món khác:

Tức các món khác và các món khác nữa.

III…tầm bậy

Tức bộ sưu tập những chỗ tui dịch sai lè lè