Con Chim

cuckoo-viet

Read this in English.  

Con Chim Khát Tổ  (The Cuckoo’s Calling của Robert Galbraith tức Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó)

Anh-Việt. Dịch năm 2013, in lần đầu năm 2014, đã tái bản 2 lần. Nhà Xuất Bản Trẻ

Con Chim là tác phẩm bước ngoặt của tui. Đây cũng là tác phẩm hư cấu (lớn) đầu tiên tui dịch từ tiếng Anh. Tui đã học được rất nhiều. Thử thách lớn nhất của dự án này là tốc độ. Tui đã hoàn thành bản thảo trong vòng hai tháng rưỡi để kịp hạn nộp bài của nhà xuất bản. Duyên cớ là nghe đâu hồi đó bên phía nhà xuất bản hỏi bạn của bạn tui có biết ai làm tốt làm nhanh mà làm rẻ không…

Mời bạn đọc thử vài đoạn.*

*Trích đoạn không theo thứ tự trong sách.