Child Extracts

child-cover

DUMBLEDORE

Harry, làm gì có câu trả lời nào hoàn hảo trong cái thế giới hỗn loạn, lắm xúc cảm này. Sự hoàn hảo nằm ngoài tầm với của con người, của cả ma thuật. Trong mỗi phút giây lấp lánh hạnh phúc đã có sẵn giọt độc đắng cay: bởi ta luôn biết rằng đau đớn sẽ lại đến. Hãy thành thật với những người con yêu, hãy cho họ thấy nỗi đau của con. Khổ đau trong đời người cũng tự nhiên như hơi thở con à.

[DUMBLEDORE

Harry, there is never a perfect answer in this messy, emotional world. Perfection is beyond the reach of magic. In every shining moment of happiness is that drop of poison: the knowledge that pain will come again. Be honest to those you love, show your pain. To suffer is as human as to breathe.]

 

 ***

 

LUDO BAGMAN

Rủi ro thì rình rập, nhưng đích đến  mới đích đáng làm sao. Ai sẽ vượt qua được mê cung này? Ai sẽ gục ngã ở chướng ngại cuối cùng? Người hùng nào đang ở giữa mê cung mịt mù? Chỉ có thời gian mới biết được, thưa quý ông quý bà, chỉ có thời gian có câu trả lời.

[LUDO BAGMAN

The perils are plentiful, but the prizes are palpable. Who will fight their way through? Who will fall at the final hurdle? What heroes do we have within our midst? Only time will tell, ladies and gentlemen, only time will tell.]

 

***

 

NÓN PHÂN LOẠI

Trò ơi có sợ lời ta?

Lời rằng trò sẽ vào nhà nào đây?

Đừng Slytherin!  Đừng Gryffindor!

Đừng Hufflepuff! Đừng Ravenclaw!

Thì rằng trò chớ lắng lo

Mai cười nay khóc ta cho cũng thường…

[SORTING HAT

            Are you afraid of what you’ll hear?

Afraid I’ll speak the name you fear?

Not Slytherin! Not Gryffindor!

Not Hufflepuff! Not Ravenclaw!

Don’t worry, child, I know my job

You’ll learn to laugh, if first you sob…]